Juryleden, sponsors en colofon Afdrukken

De Jury

De juryleden komen uit de Leidse samenleving en hebben ieder een speciale achtergrond:

dhr. Gerard Timmers (voorzitter) Kerkenwerk
dhr. Jan Bokma de Boer (penningmeester) Maatschappelijk
mw. Marleen de Kluizenaar Cultuur
mw. Hanneke de Winter Maatschappelijk
mw. Jacqueline Schoonwater Kerkenwerk en maatschappelijk
mw. Marjolein Hettinga Maatschappelijk
mw. Anneke van den Boogaart Sport en onderwijs
mw. Leontine Meijster Cultuur
mw. Barbara Pouw Maatschappelijk
mw. Frances Verhaar Maatschappelijk
dhr. Frank van Rooij Welzijn
dhr. John van Haasteren Sport

 

Administratieve en organisatorische ondersteuning:
Emily Wetselaar, i-DOE, Contactpunt voor Vrijwillige Inzet

www.i-doe.nl


Sponsors en subsidiënten


www.dsvzev.nl

www.portaal.nl

www.onsdoel.nl

www.fonds1818.nl

www.leiden.nl
College van Kerkrentmeesters 
van de Protestantse 
Gemeente Leiden

www.america.nl

www.leidsefondsen.nl/druckerfonds/stichting

www.zorgenzekerheid.nl

www.crystalimpressions.nl

 

Colofon
Tekst: jury Co Verhoogprijs
Ontwerp: Versteegen Vormgeving
Foto’s: Frank Elkhuizen, Marcel Terlouw, Rick Verhoog, Jos Versteegen, e.a.

© jury Co Verhoogprijs
Leiden, september 2010